کارفرما: جناب آقای وفایی
نوع سازه: اسکلت بتنی
زیر بنا: 6289 مترمربع
سال: 1397

ویژگی های سازه : سیستم دوگانه دیوار برشی + قاب خمشی ، دیوار حائل در دو طبقه، طراحی سقف به صورت تیرچه و بلوک، طراحی رمپ به صورت بتنی