مجموعه مسکونی 20 هزار متری برج های الماس

کارفرما: شرکت پگاه نقش‌جهان         زیربنا: 20000 مترمربع          تعداد واحد مسکونی: 110 واحد        نوع سازه: اسکلت بتنی

طراحی سازه پروژه مسکونی برج‌های الماس واقع در خیابان پنج آذر اصفهان با زیربنای 20 هزار مترمربع در سال 1396 انجام شده است. این پروژه دارای 2 طبقه زیر‌زمین با کاربری پارکینگ و 7 بلوک 8 و 9 طبقه مسکونی و دارای 110 واحد مسکونی می‌باشد که با استفاده از اسکلت بتنی و سیستم سقف دال و تیرچه بلوک و همچنین سیستم سازه ای دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی به همراه دیوار حائل در طبقات زیر زمین طراحی شده است.
معماری خاص سازه، توجه هم زمان به طراحی بهینه و اقتصادی و همین‌طور منطبق بر ضوابط آیین‌نامه، از چالش‌های طراحی این سازه محسوب گردیده است.