معماری

پروژه تست آقای X

مجوزها

 • پروانه ساختمان
 • مجوز خاکبرداری
 • تاییدیه آتش نشانی
 • نقشه‌های تاسیسات

معماری

 • طراحی پلان معماری
 • طراحی نما
 • طراحی داخلی
 • طراحی محوطه و روف گاردن

سازه

 • طراحی نقشه سازه
 • طراحی سازه نگهبان

ساخت

 • مستندات اجرایی
ادامه مطلب
پروژه تست آقای Y

مجوزها

 • پروانه ساختمان
 • مجوز خاکبرداری
 • تاییدیه آتش نشانی
 • نقشه‌های تاسیسات

معماری

 • طراحی پلان معماری
 • طراحی نما
 • طراحی داخلی
 • طراحی محوطه و روف گاردن

سازه

 • طراحی نقشه سازه
 • طراحی سازه نگهبان

ساخت

 • مستندات اجرایی
ادامه مطلب