عمران

طراحی و اجرای فونداسیون مخزن کرایوژنیک 20 تن شرکت کیمیا ذوب
طراحی و اجرای فونداسیون مخزن کرایوژنیک 20 تن شرکت کیمیا ذوب
طراحی سازه و ابنیه
طراحی انواع سازه های بتنی، فلزی و . . .
ادامه مطلب