خدمات

طراحی و اجرای فونداسیون مخزن کرایوژنیک 20 تن شرکت کیمیا ذوب
طراحی و اجرای فونداسیون مخزن کرایوژنیک 20 تن شرکت کیمیا ذوب
خدمات پیمانکاری
ارائه طرح توجیهی، انجام کلیه امور پیمانکاری
ادامه مطلب
طراحی معماری و شهرسازی
طراحی انواع معماری های داخلی و نما
ادامه مطلب
طراحی سازه و ابنیه
طراحی انواع سازه های بتنی، فلزی و . . .
ادامه مطلب