پروژه 31 واحدی خرم

کار فرما : جناب آقای مسعود بیگی
                           نوع سازه : اسکلت بتنی                             
 زیر بنا : 4568 متر مربع
سال : 1397

ویژگی های سازه : اسکلت بتنی، سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط بتن آرمه + دیوار برشی بتنی، یک طبقه زیر زمین، جداسازی سازه با استفاده از درز انقطاع و تبدیل به 3 بلوک مجزا، فونداسیون یکپارچه، سقف تیرچه و بلوک