پروژه 28 هزار متری سازمان تامین اجتماعی

کارفرما: سازمان تامین اجتماعی         زیربنا: 28000متر‌مربع        نوع سازه: اسکلت بتنی         سال: 1393

طراحی سازه پروژه 28 هزار متری سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 انجام شده است.
این پروژه دارای دوطبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و بلوک‌های 5، 6 و 7 طبقه اداری، مسکونی میباشد؛ که با استفاده از سیستم‌های قاب خمشی متوسط بتن آرمه + دیوار برشی بتنی و سقف دال دو طرفه و تیرچه بلوک و همچنین کف‌سازی بتنی روی فونداسیون به منظور جلوگیری از نفوذ آب زیرزمینی و دیوار حائل در دو طبقه زیر‌زمین طراحی گردیده است.ابعاد بزرگ سازه و لزوم استفاده از درز انبساطی و همچنین بالا بودن سطح آب زیرزمینی و معماری پیچیده از جمله چالش‌های طراحی این سازه محسوب می‌گردد.