خدمات پیمانکاری


–  اجرای انواع سازه های بتنی، مخازن هوایی و زمینی، شمع ها، دیوار های حائل، فونداسیون ها و …

 –  اجرای انواع سازه های فلزی به صورت جوشی، پیچ و مهره ای و پیش ساخته

–  اجرای انواع سازه های صنعتی، سوله، نگهدارنده ها

– اجرای سیستم های نوین ساختمانی از جمله LSF ، CFS ، کوبیاکس، یوبوت، دال های مجوف و . . . 

 –  اجرای سازه های خاص از جمله دکل های صنعتی، پایه های نگهدارنده، تابلو ها، دکل های انتقال نیرو، جرثقیل های سقفی و دروازه ای و . . .

***

تگ ها