_________________________ پروژه های در حال اجرا __________________________


پروژه 1500 متری خیابان کاشانی

_________________________ اجرای سوله های صنعتی __________________________

 

 • پروژه کارخانه موزائیک‌سازی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 • پروژه کارخانه موزائیک‌سازی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 • پروژه کارخانه ذوب القایی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 • پروژه کارخانه موزائیک‌سازی شهرک صنعتی بزرگ
 • پروژه کارخانه موزائیک‌سازی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 • پروژه کارخانه تولید قطعات لوازم خانگی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 • پروژه کارخانه تولید کیک و کلوچه شهرک صنعتی بزرگ اصفهان


_______________________ اجرای پروژه های ساختمانی __________________________

 

 • پروژه نازک کاری چهارباغ بالا
 • پروژه مسکونی خاقانی
 • پروژه مسکونی آذر بیگدلی
 • پروژه مسکونی شهرک اریسون
 • پروژه مسکونی مسجد علی
 • پروژه مسکونی شیخ طوسی
 • پروژه مسکونی تالار
 • پروژه مسکونی حجتیه
 • پروژه مسکونی هشت بهشت

_______________________ اجرای پروژه های تقویت سازه ________________________

 

 • پروژه سوله محمودآباد/ موضوع: اضافه کردن نیم‌طبقه و تقویت اسکلت
 • پروژه 7 سقف چهارباغ بالا/ موضوع: افزایش تعداد طبقات
 • پروژه مسکونی رباط/ موضوع: تقویت ستون‌ها به دلیل نقص اجرایی
 • پروژه سوله شهرک صنعتی جی/ موضوع: افزایش ظرفیت باربری جرثقیل صنعتی
 • پروژه ترمیم و تقویت ساختمان سالن غذاخوری شرکت ساخت تجهیزات سپاهان شهرک صنعتی بزرگ اصفهان موضوع: تقویت اسکلت به دلیل نقص طراحی

___________________________ پروژه های بازسازی ___________________________

 • ساختمان اداری سازمان هلال احمر استان اصفهان
 • ساختمان مسکونی آل خجند
 • ساختمان اداری شهرکت صنعتی دولت آباد
 • ساختمان مسکونی جی

_______________________ اجرای پروژه های طراحی داخلی _______________________

 • طراحی داخلی سازمان نظام مهندسی شهرهرند
 • طراحی و اجرای پروژه مسکونی خاتون آباد
 • طراحی و اجرای پروژه مسکونی مسجد علی
 • طراحی و اجرای پروژه مسکونی شیخ طوسی
 • طراحی و اجرای پروژه مسکونی تالار