طراحی سازه و ابنیه

طراحی انواع سازه های بتنی، مخازن هوایی و زمینی، شمع ها، دیوار های حائل، فونداسیون و . . .

طراحی انواع سازه های فلزی به صورت جوشی، پیج و مهره ای و پیش ساخته

طراحی انواع سازه های صنعتی، سوله، نگهدارنده ها

طراحی سیستم های نوین ساختمانی از جمله LSF، CFS، کوبیاکس، یوبوت، دال های مجوف و . . .

طراحی سازه های خاص از جمله دکل های صنعتی، پایه های نگهدارنده، تابلو ها، دکل های انتقال نیرو، جرثقیل های سقفی و دروازه ای و . . .

***

تگ ها