تجهیزات


برخی از تجهیزات شرکت

بیش از 1500 متر مربع قالب فلزی شامل قالب های 10، 35، 40 و 50 سانتی 

بیش از 2000 جک سقفی فلزی

بیش از 1000 متر طول تجهیزات کف کشی شامل ورق، لوله و . . .

بیش از 900 متر مربع تجهیزات دیوار های حائل و بتنی

4 دستگاه خم میلگرد

3 دستگاه قیچی کوچک و بزرک

2 دستگاه خلاطه کوچک

4 دستگاه ویبراتور بنزینی و برقی

1 دستگاه ماله پروانه ای

2 دستگاه کمپکتور دستی

2 دستگاه بتن کن 18 و 25 کیلوگرمی

4 دستگاه هیلتی بزرگ و کوچک

4 عدد دستگاه جوش تک فاز و سه فاز

5 عدد کانکس کارگاهی کوچک و بزرگ

5 دستگاه بالابر ساختمانی تک فاز و 3 فاز

2 دستگاه موتور برق بنزینی

تجهیزات کاشت میلگرد

دو عدد پمپ باد 10 و 50 لیتری

1 عدد دوربین توتال و تحهیزات جانبی

1 عدد دوربین نیوو و تجهیزات جانبی

2 عدد تراز لیزری

2 عدد متر لیزری 70 و 120 متری

. . .